بست عايق دار

بست های عایق دار

بست های عایق دار برای اتصال کابل ها و لوله ها به دیوار و غیره استفاده می شود بصورتی که عایق بست مانع از عبور حرارت و برق بین دو شی اتصال دهنده می شود.