لوله فولادى رنگى

کاندوئیت برق فلزی

برای محافظت و نگهداری از سیم و کابل در طول مسیر اجرای سیم کشی و کابل کشی، در واحد های صنعتی، پروژه های ساختمانی وصنعتی، به کارگیری لوله های فولادی برق مورد توجه قرار می گیرد که اجرای آن می تواند به صورت داخلی و یا روی سطحی انجامپذیرد.

فرم دهی ساده با استفاده از دستگاه لوله خم کن و مقاومت بالا و ماندگاری این تجهیزات در برابر ضربات مکانیکی، حیوانات موذی، گردو غبار و همچنین شکل مناسب آن محبوبیت لوله فولادی برق را در نزد کاربران بالا برده است.

لوله فولادی رنگی (مشکی)

این نوع لوله فولادی برق، که عمدتا به کمک رنگ در برابر زنگ زدگی مقاوم می شود، را می توان در فضای داخلی بناها، در بتن، مورداستفاده  قرار داد. کارایی این لوله از قبیل لوله فولادی برق در ارتباط مستقیم با زمین و یا در جاهایی که در برابر نفوذ عوامل زنگزدگی  و خوردگی شدید است مجاز نخواهد بود چرا که باعث خوردگی لوله و نتیجه آن در خطر اتصال کابل قرار می گیرد.