ريل بست چنگالى

ريل بست چنگالى 

به منظور ساپورت كردن بست چنگالی برروي ديوار و يا سقف استفاده ميگردد و بست چنگالی پس از نصب ريل برروی ديوار  و يا سقف لوله و يا كابل را مهار ميكند ريل چنگالي عمدتا در ابعاد يك متری توليد ميشود ولي شركت يونيك پايپ بدليل دارا بودن دستگاه رولفرمينگ توان توليد در هر طولی را دارد به منظور سهولت در نصب ريل چنگالي پانچ دار هم توليد ميشود.