زانو پلى آميد ( بيرنگ )

قابليت توليد در دو مدل

١ - خم كوتاه 

٢ - خم يكسر بلند ( عصايى ) 

٣ - دو سر بلند ( دور دار )

زانو پلی آمید

یکی از لوازم پر کاربرد و گاه ضروری در تاسیسات برق ساختمانی  زانو برق می باشد . این زانوها در مدلها و جنسهای مختلفی تولید می گردند . این محصول از مجموعه ما از جنس پلی آميدد( بيرنگ )شده که دارای کیفیت بالایی نیز می باشد